Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010


Πάνω: το Ηρώον Ηρακλείου το 1930.Κτισμένο στον Προμαχώνα Βιτούρη, από τη Νομαρχία Ηρακλείου  και τον Αρχιτέκτονα Δημ. Κυριακό, αποτέλεσε το κατεξοχήν μνημείο - ενθύμιο των εορτών της Εκατονταετηρίδας από την εθνική ανεξαρτησία.

Κάτω το Ηρώο του Ηρακλείου σήμερα... Τιμή μας!